Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Ester
Hortet Tarroja

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

1995

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Universitat Lliure de Brussel·les (FR)

Lloc

Bèlgica

Darrèra actualizacion: 17/11/2023