Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Rosa
Baiges Roura

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2007

Lloc

Bèlgica

Darrèra actualizacion: 22/11/2023