Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Eddie
Gerba

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

2008

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Política Econòmica Europea

Universitat de destinació

London School of Economics and Polical Science

Lloc

Regne Unit

Darrèra actualizacion: 22/11/2023