Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Antoni
Companys i Alet

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

2016

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret

Universitat de destinació

King's College de Londres

Lloc

Regne Unit

Darrèra actualizacion: 08/11/2023