Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Beatriz
Blasco Aguasca

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 23/01/2024