Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Laura
García Martínez

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2022

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 13/02/2024