Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Joan
Cotxà Pagans

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

2002

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

King's College de Londres

Lloc

Regne Unit

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a deth Mastèr Executiu en Diplomacia e Accion Exteriora (MDAE)

Any

2013

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 08/11/2023