Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Maria Montserrat
Llopart Vidal

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

1988

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Univeristat Robert Schuman Estrasburg III

Lloc

França

Darrèra actualizacion: 05/03/2024