Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Mònica
Plana Culubret

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2000

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 10/11/2023