Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Miquel Angel
Prieto Vaz

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a deth Mastèr Executiu en Diplomacia e Accion Exteriora (MDAE)

Any

2014

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 10/11/2023