Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Isabel
Báez Lechuga

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2008

Lloc

Bèlgica

Darrèra actualizacion: 08/11/2023