Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Aida
Silveira Rocabert

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

2020

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Cultura i Conflictes en una Europa Global

Universitat de destinació

London School of Economics and Polical Science

Lloc

Regne Unit

Darrèra actualizacion: 10/11/2023