Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Oriol
Alsina Español

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a deth Mastèr Executiu en Diplomacia e Accion Exteriora (MDAE)

Any

2016

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 07/11/2023