Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Laura
Cabedo Botella

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a deth Mastèr Executiu en Diplomacia e Accion Exteriora (MDAE)

Any

2017

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 29/11/2023