Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Mireia
Campins Baró

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2020

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 31/10/2023