Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Andrea
Sopena Morell

Tipus d'ajut obtingut

Estudiante en prácticas

Any

2021

Lloc

Catalunya

Última actualización: 31/10/2023