Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Rosa
Baiges Roura

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Estudiante en prácticas

Any

2007

Lloc

Bèlgica

Última actualización: 22/11/2023