Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Antoni
Companys i Alet

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Becario/a en estudios Internacionales o europeos

Any

2016

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret

Universitat de destinació

King's College de Londres

Lloc

Regne Unit

Última actualización: 08/11/2023