Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Mònica
Plana Culubret

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiante en prácticas

Any

2000

Lloc

Catalunya

Última actualización: 10/11/2023